Úterý 31.1. Marika
Menu

Jak je na tom kraj v návštěvnosti?

Jak je na tom kraj v návštěvnosti?

foto: Pixabay

27. 02. 2020 - 09:00

Za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu v našem regionu byla zpracována Analýzu návštěvnosti Kraje Vysočina. Ta byla zpracována na základě tzv. geolokačních dat mobilního operátora, tato moderní metoda umožňuje anonymně monitorovat pohyb osob na vybraném území s určitou mírou přesnosti, délku stráveného času v něm a místo odkud návštěvník přijel. Analýza byla zpracována za období květen 2018 až říjen 2019 za 4 územní celky.

Hodnocena byla návštěvnost za území Kraje Vysočina jako celku a dále samostatně za 3 města UNESCO – Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Ve srovnání s oficiálními statistikami ČSÚ o cestovním ruchu, které poskytují pouze data o přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních, nabízí tato analýza mnohem komplexnější pohled na návštěvnost v daném území a čísla o počtu přijíždějících jsou mnohem vyšší.

Za sledované období 18 měsíců přijelo do našeho kraje 9,7 mil. jednodenních výletníků (7,6 domácí, 2,1 zahraniční), kteří zde díky opakovaným návštěvám strávili 17,5 mil. dnů (14,6 domácí, 3,0 zahraniční). Výletníci z ČR přijíždí nejčastěji ze sousedních krajů a Prahy, zahraniční výletníci pochází převážně Německa, Slovenska a Rakouska.

Turistů, tedy návštěvníků s přenocováním, přijelo celkem 6,0 mil. (4,8 domácí, 1,2 zahraniční) a strávili zde 12,3 mil. nocí (10,7 domácí, 1,5 zahraniční) a 18,2 turistodnů (15,9 domácí, 2,3 zahraniční). Z domácích jsou turisté opět nejčastěji ze sousedních krajů a Prahy, ze zahraničních pocházejí převážně z Německa, Slovenska a Rakouska.

„Celkem tedy přijelo na Vysočinu ve sledovaném období 15,7 mil. návštěvníků (výletníci + turisté, 12,4 domácí, 3,3 zahraniční) a strávili zde 35,7 mil. dnů (30,5 domácí, 5,3 zahraniční). Průměrně se tak denně vyskytuje v regionu 65,2 tis. návštěvníků. Návštěvnost není samozřejmě rovnoměrně rozložena v čase, zvýšený počet osob lze sledovat v letních měsících, o víkendech a významných svátcích či v souvislosti s konáním zajímavých kulturních či sportovních akcích,“  uvedla Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

„Analýza poskytuje neocenitelný zdroj informací o návštěvnosti území. Data vnímám především jako jeden ze vstupů, na který může odpovídajícím způsobem navázat další turistická nabídka v kraji. Zpracované podklady jsou důležitým zdrojem informací i pro oblastní destinační managementy cestovního ruchu, např. ve městech UNESCO či Vysokou školu polytechnickou Jihlava, kde studenti cestovního ruchu jistě využijí získané informace pro své studentské práce,“ uzavřel Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Další články