Dnes:0°C

Zítra:6°C

Pondělí 27.1. Ingrid
Menu

Mladé stromky Zalesňování na Vysočině běží naplno

Zalesňování na Vysočině běží naplno

foto: Deposit photos

30. 10. 2019 - 09:00

Podzimní období zalesňování holin po těžbě je tady a vlastníci lesa si jsou toho vědomi. Pokud je to možné, pustili se do práce a osazují paseky, aby sazenice do mrazu stihly zakořenit a v dobré kondici přečkaly zimu. Podzimní termín zalesňování je vhodný zejména pro listnáče – např. buky, duby, lípy, javory, třešně. Práce se zalesněním je dost a zalesnit bukem či dubem hektarovou paseku znamená vysázet cca 10 000 sazenic.

 
„Právě na téma zalesňování kalamitních holin Kraj Vysočina připravil krátký instruktážní film s názvem Obnova lesa. Spot je reakcí na mnohé dotazy, kterými jsme doslova zavaleni a mohl by ulehčit práci i odborným lesním hospodářům, na které se obracejí vlastníci lesa. Je přístupný na www.kr-vysocina.cz a bude ke shlédnutí i jinde, např. v krajských nemocnicích, tak jako první spot o kůrovci a postupu jeho vyhledávání a následném hubení,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský.
 
Kromě výše uvedených spotů doporučujeme vlastníkům lesů, aby sledovali také webové stránky ministerstva zemědělství, které připravuje nový dotační titul a aktualizaci mapy rajonizace. Je vhodné sledovat i webové stránky odborných organizací, a to např. Českou zemědělskou univerzitu v Praze, Mendelovu univerzitu v Brně, výzkumné ústavy nebo i webové stránky soukromých odborných osob (www.chcemezivelesy.cz), které chtějí pomoci vlastníkům lesů během kůrovcové kalamity, ale vždy je potřeba daný postup vlastníka lesa předem prokonzultovat  s odborným lesním hospodářem, který řešené území zná nejlépe.
Lukáš Blokša
Autor: Lukáš Blokša

0 komentářů

Další články